خبر دست دادن دونالد ترامپ هم دست بدست می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبر دست دادن دونالد ترامپ هم دست بدست می‌شود

علاوه بر جنجال‌های سیاسی و حاشیه‌هایی که صحبت‌ها و سیاست‌های دونالد ترامپ ایجاد می‌کند، موضوع دیگری نظرهای بسیاری را به خود جلب کرده. طرزی که که رئیس جمهوری آمریکا دست می‌دهد. نوع دست دادن او به تئوری‌های مختلفی درباره خصوصیت‌های شخصیتی‌اش دامن زده. گزارش شهریار صیامی را ببینید.