دونالد ترامپ: دولت دقیق کار می‌کند اما رسانه‌ها دروغ می‌گویند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونالد ترامپ: دولت دقیق کار می‌کند اما رسانه‌ها دروغ می‌گویند

دونالد ترامپ دوباره به رسانه‌ها تاخته. رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفت دولتش مثل ساعت دقیق کار می‌کند ولی رسانه‌ها مغرضانه برخورد می‌کنند. هنوز یک ماه نشده که آقای ترامپ به قدرت رسیده اما در همین مدت کوتاه، فعالیت‌هایش با جنجال‌های زیادی همراه بوده. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.