نیروهای عراقی برای کنترل بخش غربی موصل آماده می شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای عراقی برای کنترل بخش غربی موصل آماده می شوند

نیروهای عراقی برای گرفتن کنترل بخش غربی موصل آماده می شوند. دومین شهر بزرگ عراق دو سال پیش به دست داعش افتاد. ماه پیش، بعد از صد روز نبرد، نیروهای دولتی موفق شدند بخش شرقی شهر را به کنترل خود درآورند. کوئنتین سامرول، خبرنگار خاورمیانه بی بی سی، از خط مقدم جبهه در جنوب موصل گزارش می دهد.