ویلای مجلل ترامپ چه شکل و شمایلی دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویلای مجلل ترامپ چه شکل و شمایلی دارد؟

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، معمولا تعطیلات آخر هفته را در ایالت فلوریدا به سر می برد. در یک ویلای مجلل که دهه هاست مالک آن است. اما عمارت خصوصی رئیس جمهوری آمریکا چه شکل و شمایلی دارد؟

مت موریسون گزارش می دهدو