متن و حاشیه نشست امنیتی مونیخ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

متن و حاشیه نشست امنیتی مونیخ

در زمانه ای که امنیت دغدغه ای جهانی است، مقامهای سیاسی و نظامی بیشتر از یکصد کشور جهان از جمله ۲۵ رهبر در نشست امنیتی مونیخ گرد هم آمده اند. آینده قدرتمندترین پیمان نظامی در جهان، امنیت شرق اروپا، مواجهه با افراط گرایی مذهبی و رابطه آمریکا و روسیه در جمله مهمترین بحثهای نشست مونیخ بوده. از جمله اینکه مایک پنس معاون رییس جمهوری آمریکا بر حمایت از ناتو تاکید کرده و روسیه این پیمان را به دنبال کردن سیاست جنگ سرد متهم کرده. البته در حاشیه این نشست بر سر آتش بس در شرق اوکراین هم توافق شد، توافقی میان اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه. ولی بعد از خانه تکانی در کاخ سفید، تا چه اندازه تکلیف رابطه آمریکا با ناتو، روسیه و مقوله امنیت جهانی روشن شده؟

کسری ناجی گزارش می دهد.