یک ماه پس از آغاز به کار؛ دونالد ترامپ به آغوش هوادارانش پناه برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک ماه پس از آغاز به کار؛ دونالد ترامپ به آغوش هوادارانش پناه برد

در پایان یک هفته طوفانی در واشنگتن، دونالد ترامپ به یکی از شهرهای کوچک آمریکا رفت تا مانند روزهای قبل از انتخابات، بین هواداران پرشور خود سخنرانی کند. بسیاری از ناظران به این نتیجه رسیده اند که آقای ترامپ از این سخنرانی ها و گردهمایی ها نیرو و انگیزه می گیرد. سیاوش اردلان گزارش می دهد.