وضعیت کارزارهای آری و نه، در ترکیه؛ دو ماه مانده به همه پرسی اصلاح قانون اساسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت کارزارهای آری و نه، در ترکیه؛ دو ماه مانده به همه پرسی اصلاح قانون اساسی

  • 26 فوریه 2017 - 08 اسفند 1395

۲۷ فروردین در ترکیه همه پرسی قانون اساسی انجام می شود، با هدف افزایش اختیارات رییس جمهوری و حذف مقام نخست وزیری. بن علی ییلدیریم، نخست وزیر، از مردم خواسته در همه پرسی رای "آری" دهند. اما مخالفان نگران افزایش بیش ازپیش قدرت رییس جمهوری اند. نظرسنجی‌ها می گویند، رقابت نزدیک است، اما آن طور که خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد، کارزارهای آری و نه از وضع برابری برخوردار نیستند.