پناه به کلیسا از ترس تیغ داعش؛ زندگی مسیحیان مصر در تبعید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناه به کلیسا از ترس تیغ داعش؛ زندگی مسیحیان مصر در تبعید

  • 1 مارس 2017 - 11 اسفند 1395

افزایش حمله های داعش در شمال صحرای سینا در مصر صدها نفر از مسیحیان قبطی را مجبور به فرار از این منطقه کرده. آنها در شهر اسماعیلیه پناه گرفته اند. در دو هفته اخیر هفت نفر از این مسیحیان در شمال صحرای سینا کشته شده اند. داعش بارها به مسیحیان قبطی حمله کرده. این اقلیت دینی ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند.

سالی نبیل گزارش می دهد.