نشست سازمان همکاری اقتصادی در پاکستان.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست سازمان همکاری اقتصادی در پاکستان

سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی - اکو - در پایتخت پاکستان گرد هم آمدند تا درباره تقویت روابط اقتصادی و تجاری تبادل نظر کنند. رؤسای جمهوری چند کشور از جمله ایران، ترکیه و تاجیکستان در این نشست حاضر بودند، اما افغانستان، به دلیل اختلافاتش با پاکستان، در سطح رییس جمهوری شرکت نکرد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.