بال پهپادها به فضای مبارزه با فساد هم باز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بال پهپادها به فضای مبارزه با فساد هم باز شد

امروزه از پهپادها استفاده های مختلفی می شود. کشاورزان از آنها برای بهینه سازی محصولاتشان استفاده می کنند و شرکت های ارسال کالا هم امیدوارند از آنها برای جابجایی بسته ها استفاده کنند. اما در اوکراین، فعالان مدنی از این فن آوری برای مبارزه با فساد استفاده می کنند، اقدامی که بحث انگیز شده. گزارش تام بوریج از کی‌یف را ببینیم: