نشست سالانه کنگره ملی خلق چین و خلقی که برای بیان خواسته‌هاشان به پکن می‌روند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'شاکی‌هایی' که به کنگره ملی خلق چین می‌روند

در چین از یکشنبه نشست سالانه پارلمان یا کنگره ملی خلق آغاز می‌شود و طبق روال هر ساله، در روزهای پیش از آن مردم از نقاط دورافتاده راهی پکن یا بیجینگ، تا خواسته هایشان را مطرح کنند. نیروهای امنیتی هم تلاش میکنند از ورود آنها به پایتخت جلوگیری کنند. جان سادورث از نزدیک این را تجربه کرده و در گزارش او تصاویری است که خشونت نشان میدهد.