مردم لندن برای داشتن هوای پاک چه می کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم لندن برای داشتن هوای پاک چه می‌کنند

از امروز در ویژه برنامه‌های «تا بتوانم نفس بکشم» به مسئله آلودگی هوا و راه حل های کاهش آن خواهیم پرداخت.

هوای پاک امروز رویای میلیاردها نفر از ساکنان زمین است، حتی در کشورهای پیشرفته.

لندن یکی از آن‌هاست. اینجا هم ماشین‌ها سهم زیادی در آلودگی هوا دارند. اگرچه دولت موفق شده، طی دهه‌ها، آلودگی هوا را کاهش دهند.

اما لندنی‌ها برای داشتن هوای پاک چه کردند و چه می‌کنند؟

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط