کاهش رشد اقتصادی چین چه تاثیری بر سایر کشورها دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش رشد اقتصادی چین چه تاثیری بر سایر کشورها دارد؟

شاید سر و صدای سیاسی آمریکا زیاد باشد، اما چین اژدهایی ساکت است. سیاست دومین اقتصاد بزرگ جهان حالا روی زندگی تک تک ما تاثیر دارد.نخست وزیر در مراسم افتتاح کنگره ملی خلق چین گفته که کشورش دستیابی به رشد اقتصادی شش و نیم درصدی را هدف خود قرار داده است. رقمی که کمتر از هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی این کشور در سالهای اخیر بوده است. در همین حال سیاست‌های جدید اقتصادی آمریکا برای کاهش کسری تراز تجاری با چین باعث نگرانی پکن شده است. اما اثر کاهش رشد چین بر سایر کشورها چه خواهد بود؟ گزارش امیر پایور را در اینباره ببینید.