نبرد برای باز پس‌کیری موصل از داعش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد موصل ادامه دارد

  • 6 مارس 2017 - 16 اسفند 1395

نبرد برای بازپس گیری موصل از داعش ادامه دارد. نیروهای ارتش عراق موفق شده‌اند یکی دیگر از پل‌های استراتژیک موصل را تصرف کنند که شرق و غرب شهر را به هم وصل می‌کند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.