بریتانیا اولین مدرسه آموزش یوتیوب را برای کودکان و نوجوانان تاسیس کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاسیس اولین مدرسه آموزش یوتیوب برای کودکان و نوجوانان در بریتانیا

بریتانیا اولین مدرسه آموزش یوتیوب را برای کودکان و نوجوانان بین ۷ تا ۱۸ سال تاسیس کرده. این آکادمی که نامش تیوبرز است امیدوار است بتواند به تقاضای روزافزون جوانان برای یادگیری مهارت‌های دیجیتال و آموزش نسل آینده کاربران یوتیوب کمک کند.

مایکی ایولاین گزارش می‌دهد.