'جنگ در سوریه باعت ابتلای میلیون‌ها کودک به استرس شدید و مخرب شده است'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'جنگ در سوریه باعت ابتلای میلیون‌ها کودک به استرس شدید و مخرب شده است'

سازمان خیریه «نجات کودکان» می گوید که جنگ در سوریه باعت ابتلای میلیون‌ها کودک به استرس شدید و مخرب شده است. به گفته این سازمان، در نبود اقدام فوری، آسیب وارد شده بر کل این نسل به واسطه جنگ شش ساله، می تواند جبران ناپذیر باشد. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد: