واکنشها و تحلیل پیامدهای فرمان جدید منع سفر ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنشها و تحلیل پیامدهای فرمان جدید منع سفر ترامپ

  • 7 مارس 2017 - 17 اسفند 1395

۲۴ ساعت پس از امضای فرمان دوم ممنوعیت سفر شهروندان ۶ کشور از جمله ایران به آمریکا، واکنشها و تحلیل در مورد پیامدهای این فرمان جدید ادامه دارد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.