حمله به شفا خانه در کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده‌ها کشته در حمله داعش به بیمارستان نظامی در کابل

بنا به گزارش منابع رسمی در افغانستان بیشتر از سی نفر در حمله به یک بیمارستان یا شفاخانه نظامی در کابل کشته شده‌اند. در ساعت‌های اول صبح امروز،سه مرد مسلح درحالیکه لباس‌های سفید شبیه دکترها پوشیده بودند، به ساختمان شفاخانه سردار داوود خان وارد شدند و یک مرد دیگر خودش را مقابل در اصلی محل منفجر کرد. داعش مسئولیت حمله را قبول و رییس جمهوری افغانستان آنرا محکوم کرده .

ارشاد هنریار از کابل گزارش می‌دهد.