داعش و جزییات بیشتری از خشونت‌های آنها علیه ایزدی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش و جزییات بیشتری از خشونت‌های آنها علیه ایزدی‌ها

همزمان با بیرون راندن تدریجی داعش از مناطقی در عراق، جزییات بیشتری از خشونت‌های آنها به ویژه علیه ایزدی‌ها مشخص می‌شود. ایزدی‌ها بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قربانی نسل کشی شده‌اند. بیش از سه هزار زن ایزدی به بردگی گرفته شدند و عده زیادی از مردانشان ناپدیدند. نائومی گریملی، خبرنگار بی‌بی‌سی به محلی پنهان در جنگل‌های آلمان رفته تا پای حرف‌های عده‌ای از آنها بنشیند.