اطلاعات جدید ویکی لیکس درباره فعالیت‌های سیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات جدید ویکی لیکس درباره فعالیت‌های سیا

یک افشاگری بزرگ دیگر، پرده از اسرار جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا - سی آی ای - برداشته اشت. این افشاگری از طریق فرد یا افراد ناشناخته به تشکیلات ویکی لیکس درز داده شده. ویکی لیکس در اسنادی که از سازمان سی ای ای منتشر کرده نشان می‌دهد که این سازمان به چه مهارت‌هایی در زمینه خبرچینی و جاسوسی دست یافته بود.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.