کشتن یک کرگدن به خاطر شاخش در باغ وحشی در فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشتن یک کرگدن به خاطر شاخش در باغ وحشی در فرانسه

در باغ وحشی در فرانسه، کشته شدن یک کرگدن برای شاخش، بسیاری را متعجب کرده. تصور عمومی این است که حیوانات دست کم در باغ وحش‌های اروپا امن هستند. گزارش لوسی ویلیامسون را ببینیم که به این پارک حیات در نزدیکی پاریس رفته.