چرا برابری خواهی با این همه نابرابری روبروست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا برابری خواهی با این همه نابرابری روبروست؟

به طور معمول، در چنین روزی، تمرکز رسانه‌ها بیش از هرزمان دیگری به خواسته‌ها و مطالبات زنان معطوف می‌شود. هشت مارس، روز جهانی زن. روزی که فعالان آنچه را که بدست آورده‌اند جشن می‌گیرند و در آرزوی آنچه که هنوز ندارند، می‌مانند. ایران یکی از کشورهاییست که در بزنگاه‌های تاریخ معاصرش زنان نقش مهمی ایفا کرده‌اند. اما در بین این بزنگاه‌ها، بسیار هم سرکوب شده‌اند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر فعالیت تشکل‌های زنان همچنان محدود است و با فعالان بشدت برخورد می‌شود. بیشتردراین باره صحبت می‌کنیم. اول، نگاهی به فراز و فرودهای یک دهه اخیر جنبش زنان در گزارش جمال الدین موسوی می‌کنیم.