تلاش پلیس ساحل عاج برای مقابله با قاچاق شامپانزه ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش پلیس ساحل عاج برای مقابله با قاچاق شامپانزه ها

اخیرا، تحقیقات بی بی سی از یک شبکه قاچاق خرید و فروش شامپانزه در ساحل عاج پرده برداشت. و با بچه شامپانزه ای آشنا شدیم به نام "نِملی کوچولو" که از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرد. برای اولین بار در این کشور، دو قاچاقچی محاکمه می‌شوند. نهادی که مسئول جلوگیری از قاچاق حیوانات در معرض خطر است می‌گوید برای مقابله با قاچاقچیان تلاش بیشتری می‌کند. گزارش دیوید شوکمن را ببینیم که به ساحل عاج برگشته تا از نزدیک این تلاش‌ها را ببیند: