مصائب جنگ برای شهروندان موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصائب جنگ برای شهروندان موصل

  • 11 مارس 2017 - 21 اسفند 1395

در موصل، در شمال عراق، نگرانی از وضعیت ده ها هزار غیرنظامی شدت گرفته. پس از پنج ماه نبرد و تلفات سنگین، نیروهای عراقی کنترل شرق شهر را در دست دارند و در حال پیشروی در غرب هستند. تنها در دو هفته اخیر، پنجاه هزار نفر از غرب موصل فرار کرده اند و عده زیادی همچنان در حال فرار هستند. نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.