مصاحبه با شهردار لندن؛ طرح ویژه ترافیک برای اتوبوس‌های شهری آلاینده هوا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با شهردار لندن؛ طرح ویژه ترافیک برای اتوبوس‌های شهری آلاینده هوا

  • 11 مارس 2017 - 21 اسفند 1395

از جمله کارهایی که شهردار لندن برای مقابله با آلودگی هوا کرده، ایجاد مناطقی است که در آن، تنها اتوبوس‌هایی که میزان آلایندگیشان کم است، اجازه رفت و آمد دارند. صادق خان همچنین قصد دارد از سال دیگر، فقط اتوبوس پاک بخرد. رعنا رحیم پور از شهردار لندن درباره اجرای این طرح پرسیده: