با وجود افزایش زاد و ولد در چین، دولت هنوز نگران پیر شدن جمعیت است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با وجود افزایش زاد و ولد در چین، دولت هنوز نگران پیر شدن جمعیت است

چین می گوید اجازه به خانواده ها، برای داشتن دو بچه، نتیجه داده و بیش از ۱۸ میلیون نوزاد در سال گذشته به دنیا آمدند. اما این میزان رشد ممکن است برای مقابله با مشکل پیر شدن جمعیت چین کافی نباشد. چین سالها اجازه داشتن بیش از یک بچه را نمی داد. جزییات بیشتر در گزارش اندی بیت