اردوغان: فاشیسم در اروپا هرگز نمرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اردوغان: فاشیسم در اروپا هرگز نمرده

بعد از اینکه هلند مانع سخنرانی تبلیغاتی دو وزیر ترکیه شده رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه خواسته تحریم های بین المللی بر هلند وضع شود. آقای اردوغان از دمکراسی در هلند انتقاد کرده و گفته فاشیسم در حال برگشتن است. سخنرانان حامی آقای اردوغان در کشورهای اروپایی تلاش می کنند حمایت مهاجران ترکیه را در همه پرسی پیش رو جلب کنند. قرار است در این همه پرسی، تغییر شیوه حکومت ترکیه از پارلمانی به ریاستی به رای گذاشته شود. در واکنش به جنگ لفظی ترکیه و اروپا، دانمارک سفر نخست وزیر ترکیه را به این کشور به تعویق انداخت. کسری ناجی گزارش می دهد: