سازمان ملل، پارسال را بدترین سال کودکان در سوریه خواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل، پارسال را بدترین سال کودکان در سوریه خواند

سازمان ملل می ‌گوید سال گذشته میلادی، بدترین سال برای کودکان سوریه بوده. به گفته صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۵۰ کودک در سوریه کشته شدند که نسبت به سال پیش از آن، ۲۰ درصد افزایش داشته. بسیاری از این کودکان یا مستقیما هدف قرار گرفتند، یا در جریان بمباران کشته شدند، اما شمار قابل ملاحظه ای هم به خاطر دسترسی نداشتن به پزشک و خدمات اولیه پزشکی جان خود را از دست داده اند. باران عباسی گزارش می دهد.