هجوم آمریکایی ها به کشور سیگار برگ و نوشیدنی رام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هجوم آمریکایی ها به کشور سیگار برگ و نوشیدنی رام

از سال ۲۰۱۴ که روابط آمریکا و کوبا بهبود پیدا کرد، صنعت گردشگری در کوبا سود برده. سالانه گردشگران زیادی از آمریکا به این کشور سفر می کنند. البته از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مورد آینده این روابط تردیدهایی به وجود آمده. البته او هنوز در مورد کوبا حرفی نزده. ویل گرانت از هاوانا گزارش می دهد.