نزاع بین ترکیه و هلند چه تاثیری بر نتیجه انتخابات در هلند خواهد گذاشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نزاع بین ترکیه و هلند چه تاثیری بر نتیجه انتخابات در هلند خواهد گذاشت

نزاع بین ترکیه و هلند، در حالی بالا گرفته که هر دو کشور درگیر انتخاباتی مهم هستند. اما آیا این تنش ها بر نتیجه انتخابات به ویژه در هلند که کمتر از ۴۸ ساعت دیگر برگزار می شود، تاثیر خواهد گذاشت. فریبا صحرایی گزارش می دهد.