رجب طیب اردوغان از ترک های مقیم هلند خواسته تا به مخالفان او رای ندهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رجب طیب اردوغان از ترک های مقیم هلند خواسته تا به مخالفان او رای ندهند

یک روز مانده به انتخابات هلند رئیس جمهوری ترکیه، از ترک های مقیم هلند خواسته تا به مخالفان او رای ندهند. این سخنان را خیلی ها در هلند دخالتی مستقیم در این انتخابات تلقی کرده اند. در روزهای اخیر دعوای سیاسی ترکیه و هلند احساسات ضد مسلمانان را به نفع بزرگترین حزب راست گرای کشور برانگیخته است که در رقابتی نزدیک با حزب حاکم است. کسری ناجی گزارش می دهد.