نتیجه انتخابات هلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه انتخابات هلند

در هلند، حزب راست افراطی خرت ویلدرز که مبارزات انتخاباتیش پربود از شعارهای ضد مهاجر و ضد مسلمان نتوانست آرای اکثریت مردم را جلب کند. گرچه موفق شد با کسب ۵ کرسی بیشتر از رتبه سومین حزب در پارلمان به دومین حزب ارتقا پیدا کند. مارک روته، نخست وزیر و حزب راست میانه او با اینکه ۸ کرسی از دست دادند اما پیروز انتخابات شدند و حالا باید یک دولت ائتلافی تشکیل دهند. انتخابات چهارشنبه زیر سایه جدال لفظی شدید بین آنکارا و آمستردام برگزار شد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.