لحظه برخورد گدازه‌های آتشفشان کوه اتنا به خبرنگاران بی‌بی‌سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لحظه برخورد گدازه‌های آتشفشان کوه اتنا به خبرنگاران بی‌بی‌سی

  • 16 مارس 2017 - 26 اسفند 1395

اوائل صبح امروز برای سومین بار در سه هفته اخیر از کوه اتنا خاکستر و گدازه فوران کرده است

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل مرتفع‌ترین و فعال‌ترین کوه آتشفشانی اروپا است.

این آتشفشان در جزیره سیسیل ایتالیا در صد سال اخیر فعال نبوده است.

تیمی از بی‌بی‌سی و گردشگران در محل بودند که به علت اصابت گدازه‌ها دچار جراحت اندکی شدند و محل را ترک کردند.