تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر درمان کودکان سوری مبتلا به سرطان

حق نشر عکس Reuters

بیماران بخش سرطان بیمارستان کودکان دمشق این روزها با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

حق نشر عکس Reuters

به گفته سازمان بهداشت جهانی، علاوه بر تاثیرهای ویران‌گر جنگ در شش سال گذشته، تحریم‌هایی که آمریکا و برخی دیگر از کشورها علیه دولت سوریه وضع کرده‌اند، باعث شده که واردات فرآورده‌های درمانی به شدت مختل شود.

حق نشر عکس Reuters

سازمان بهداشت و درمان سوریه که زمانی به عنوان یکی از بهترین نهادهای درمانی در خاورمیانه شناخته می‌شد، طی شش سال گذشته بخش بزرگی از بودجه خود را از دست داده است.

حق نشر عکس Reuters

در حال حاضر، با کاهش شدید پزشک‌ها، کم‌تر از نصف بیمارستان‌های این کشور توانسته‌اند به صورت کامل فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

حق نشر عکس Reuters

کاهش بودجه سازمان بهداشت و درمان، کاهش بهای دینار سوری، و تاثیر غیرمستقیم تحریم‌ها شرایط را برای بیمارانی که نیازمند به داروهایی هستند که خارج از سوریه تولید می‌شوند، دشوار کرده.

حق نشر عکس Reuters

پیش از آغاز جنگ، نزدیک به نود درصد از داروهای مصرفی در سوریه، در داخل کشور تولید می‌شد. اما، داروهای ویژه درمان سرطان اغلب از کشورهای دیگر وارد سوریه می‌شد.

حق نشر عکس Reuters