عزم چین برای مقابله با جدایی‌طلبان ایغور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزم چین برای مقابله با جدایی‌طلبان ایغور

چین گفته جدایی‌طلبان اسلام‌گرا در غرب کشور بزرگترین تهدید برای امنیت هستند. جایی که حدود ده میلیون ایغور عمدتا مسلمان زندگی می‌کنند. رئیس‌جمهوری چین قول داده با ساخت آنچه یک دیوار بزرگ آهنی خوانده، با این تهدید مقابله کند. گزارشی ببینید از کری گریسی خبرنگار بی‌بی‌سی که اجازه گرفته به این منطقه سفر کند.