وزیر خارجه آمریکا : صبر استراتژیک آمریکا با کره شمالی به سر آمده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر خارجه آمریکا : صبر استراتژیک آمریکا با کره شمالی به سر آمده

وزیر خارجه آمریکا که از کشورهای شرق آسیا دیدن می کند، گفته صبر استراتژیک آمریکا با کره شمالی به سر آمده. رکس تیلرسون گفته که اگر تهدیدهای کره شمالی بیشتر شود آمریکا اقدام نظامی را بررسی خواهد کرد. کسری ناجی در گزارشی می گوید با آزمایش های اخیر اتمی و موشکی کره شمالی، این کشور به یکی از بزرگترین چالش های دولت آمریکا تبدیل شده.