واکنش شهردار مسلمان آمریکا به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش شهردار مسلمان آمریکا به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ

محمد خیرالله شهردار یکی از مناطق ایالت نیوجرسی به نام پراسپکت پارک است. او مسلمان و سوری تبار است. او در واکنش به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ یک فرمان مهاجرتی ویژه در حمایت از پناهجوها و مهاجران صادر کرده. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید.