نگاهی به شورای شهرهای تهران و لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به شورای شهرهای تهران و لندن

ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها از فردا در سراسر ایران آغاز می‌شود. انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برگزار می‌شود. نهادی که می‌تواند در سراسر ایران بیشتر از ۲۰۰ هزار عضو دائم و علی البدل داشته باشد. شوراهایی که در اکثر موارد از جمله در پایتخت، شهردارها را انتخاب می‌کنند. اینجا در بریتانیا هم تصمیم گیری درباره بسیاری امور به شوراهای شهر سپرده می‌شود. جمال الدین موسوی با نگاهی به شورای شهرهای تهران و لندن سعی کرده آنها را به شکلی کلی باهم مقایسه کند.