نیم نگاهی به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیم نگاهی به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان

  • 21 مارس 2017 - 01 فروردین 1396

هر سال عید، مردم در ایران و افغانستان در کنار مراسم سنتی نوروز، نیم نگاهی به پیامهای نوروزی رهبران کشورهای خود و دیگر کشورها دارند تا از لا به لای تعارفات معمول، روندی که سیاست در سال پیش رو خواهد داشت را هم حدس بزنند و تفسیر کنند. شهریار صیامی نگاهی کرده به پیامهای نوروزی امسال رهبران جهان.

موضوعات مرتبط