شکایت خانواده مامور بازنشسته اف بی ای از ایران به دادگاهی در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت خانواده مامور بازنشسته اف بی ای از ایران به دادگاهی در آمریکا

وکیل خانواده رابرت لوینسون، مامور بازنشسته اف بی آی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که خانواده آقای لوینسون از ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت کرده اند. خانواده آقای لوینسون مدعی است او در دست نیروهای سپاه پاسداران ایران است.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.