سفره هفت سین در سازمان ملل متحد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفره هفت سین در سازمان ملل متحد

فضاى سازمان ملل متحد هم ديروز به مناسبت اول فروردين نوروزى شد. هفت سال است که سازمان ملل متحد نوروز را به عنوان میراث فرهنگی به رسمیت شناخته و هر سال فرا رسيدن بهار در مقر اين سازمان جشن گرفته می شود.

بهمن كلباسى از نیویورک گزارش مي دهد.

موضوعات مرتبط