چهارصد هزار عراقی در موصل  مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارصد هزار عراقی در موصل مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند

  • 24 مارس 2017 - 04 فروردین 1396

سازمان ملل تخمین زده که ۴۰۰ هزار عراقی در موصل میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان داعش گیر افتاده اند. به گفته این سازمان این عده مجبورند شرایطی محاصره مانند را تحمل کنند. جرمی بوئن از حاشیه شهر قدیمی گزارش می دهد.