دختران رهبران جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران رهبران جهان

  • 24 مارس 2017 - 04 فروردین 1396

ایوانکا ترامپ که برای خودش در کاخ سفید دفتری دارد جایگاهش را به عنوان قوی‌ترین زن در دولت دونالد ترامپ تثبیت کرده است. زنان موفق اهل کسب و کار که عنوان یا حقوق رسمی نخواهند داشت پدیده تازه‌ای در فهرست رو به رشد دختران عالی‌مقام رؤسای جمهور و رهبران کشورهای جهان هستند.