داغ خشکسالی بر تن میلیونها کوچ نشین در سومالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داغ خشکسالی بر تن میلیونها کوچ نشین در سومالی

  • 27 مارس 2017 - 07 فروردین 1396

در سومالی بیش از شش میلیون نفر به خاطر خشکسالی شدید به کمک نیاز دارند. این یعنی بیش از نیمی از جمعیت این کشور. سازمان های امدادرسان هشدار داده اند که مناطقی از کشور در صورت عدم رسیدگی سریع دچار قحطی می شوند. حتی اگر جلوی قحطی هم گرفته شود، خشکسالی زندگی خانواده های زیادی را ویران کرده. گزارش اندرو هاردینگ از شمال سومالی را ببینید