نگرانی سه میلیون اروپایی ساکن بریتانیا در آستانه آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سه میلیون اروپایی ساکن بریتانیا در آستانه آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا

بریتانیا چهارشنبه روند دو ساله خروج از اتحادیه اروپا را آغاز می کند. حدود سه میلیون شهروند کشورهای دیگر عضو این اتحادیه، با استفاده از قوانین اتحادیه اروپا، در این کشور زندگی می کنند. کسانی که معلوم نیست پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم حق ماندن در این کشور را داشته باشند یا نه. فریبا صحرایی نگاهی کرده به وضعیت این مهاجران.