'هیولا' از راه دریا وارد استرالیا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'هیولا' با سرعت از راه دریا وارد استرالیا شد

گردبادی که "هیولا" لقب گرفته به خشکی رسیده و شمال شرق استرالیا را در هم می‌کوبد. ده ها هزار نفر، از جمله جهانگردان، از مناطق ساحلی تخلیه شده‌اند. مقام‌های استرالیا درباره بادهایی که سرعتشان به دویست و پنجاه کیلومتر می‌رسد و همچنین امواج خطرناک هشدار داده‌اند. گزارشی ببینیم از کارولاین دیویس