جنگ شدید خیابانی در غرب شهر موصل در شمال عراق در جریان است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنگ شدید خیابانی در غرب شهر موصل در شمال عراق در جریان است

نیروهای امنیتی عراق در جنگ شدید خیابانی در قسمت قدیمی غرب موصل به طرف مسجد بزرگ شهر نزدیک شده اند. رهبر داعش سه سال پیش در این مسجد اعلام خلافت کرد. نبردهای شدید برای پس گرفتن غرب موصل از داعش تلفات غیرنظامی زیادی داشته. کسری ناجی در گزارشش می گوید اکثر آنها کودک بوده‌اند.