پاسخ رهبران اتحادیه اروپا به بریتانیا.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاسخ رهبران اتحادیه اروپا به بریتانیا

دولت بریتانیا لایحه‌ای را به مجلس برده که هدفش انتقال هزاران قانون و مقررات اتحادیه اروپا به قوانین داخلی بریتانیاست. به گفته دولت نهایتا بعضی از این قوانین ادغام خواهند شد، برخی تغییر خواهند کرد و بعضی دیگر هم حذف خواهند شد. دیروز لندن نامه درخواست جدایی از اتحادیه اروپا را به بروکسل داد و آغاز روندی دو ساله را رقم زد.

برگزیت، یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سایه سنگینی بر نشست رهبران احزاب راست میانه اروپا انداخته که در مالت ملاقات کردند.

فرناز قاضی زاده گزارش می‌دهد.