ببببب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تولیدکنندگان مواد غذایی در بریتانیا ملزم به کاهش مقدار شکر محصولات شده‌اند

اداره بهداشت عمومی انگلستان می‌خواهد تولیدکنندگان مواد غذایی به ویژه آندسته ازغذاهایی که بچه‌ها را جذب می‌کند، مقدار شکر در محصولاتشان را کاهش دهند. به همین دلیل، از آنها خواسته تا داوطلبانه در ۳ سال اینده میزان شکر در این محصولات را ۲۰درصد کاهش دهند.

جین دریپر گزارش می‌دهد.