جدال بر سر حق مالکیت جبل الطارق پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال بر سر حق مالکیت جبل الطارق پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

  • 1 آوریل 2017 - 12 فروردین 1396

جبل الطارق اسپانیا را متهم کرده که برای منافع سیاسی خود در شورای اتحادیه اروپا اعمال نفوذ می کند. طبق پیشنویس دستورالعمل مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که شورای اتحادیه اروپا منتشر کرده، هیچ توافقی درباره روابط آینده اتحادیه اروپا و بریتانیا بدون توافق اسپانیا شامل حال جبل الطارق نخواهد شد. سروزیر جبل الطارق گفته این غیرقابل قبول است. گزارش مارک لوبل را ببینیم.

موضوعات مرتبط